Op onze website, die wij trachten zo up-to-date mogelijk te houden, kunnen jullie alle info treffen aangaande onze wielerclub De Doorzetters, alsook onze contactgegevens. Klik hiervoor op bovenstaande pagina's en subpagina's.


Hebt u vragen en/of opmerkingen, dan lezen we dit graag door een mailtje van jullie te ontvangen op volgend mailadres:

gekvanfietsen@hotmail.com